- پیرامون مرده پرستی :

جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است. برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین دانش های روز دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده هزار سال پیش، کاستی ها و جاماندگی های سرزمین امروز خویش را پنهان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هولناک و نفرت انگیز است در برخی از سرزمین ها، جنگ بر سر نامداران درگذشته، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت برجستگان زنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مبادا به نام بزرگان تاریخ خود، مشاهیر زنده مان را به گوشه برانیم که این رسم مردم نادان و بی خرد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد. جوانان در رویای خود، گذشته ای دست نیافتنی خواهند ساخت، آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم !، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند. وارون بر این نگرش، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند، هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند. پس نگوییم گذشتگان ما چه بودند، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه، کار و کوشش کنیم و سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بزرگ، بسیار بوده اند و پس از این هم، هزار بار بزرگتر از آنها خواهند آمد. جهان رو به پویش است و آدمها پیوسته از راه رفته گذشتگان، پندها گرفته و آموزش ها دیده اند، پس بی شک در هر زمان و دوره ای آدمهایی بزرگتر از گذشته پا به میدان می گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرد بارها گفته است دل خوش نمودن به اساطیر و دانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن دانشمندان زنده است. هنگامی که می بینم برخی با آب و تاب، کوشش می کنند از مردگان برای زندگان الگوی علمی بسازند، تمام وجودم فرو می ریزد. تنها راه توسعه روزافزون آن است که فرهنگ بزرگداشت از زندگان را جایگزین تجلیل از مردگان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را، قربانی نام مردگان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرده پرستی، سیمای مردمی است که به توان و گوهر درون خویش باور ندارند.  فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از استخوان های مشاهیر مرده چه می خواهید؟ براستی اگر زمان خود را برای بزرگداشت زندگان بگذارید، کشوری بسیار بسیار آبادتر و رو به رشد خواهید داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 

 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


 

کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

 

+ متن بالا از کتاب سرخ (نسخه ژون 2020) برداشت شد.
+ فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی (بزرگترین فیلسوف جهان) هم اکنون زنده هستند و در  شهر کرج زندگی می کنند.
+ فلسفه اردیسم بر اساس نظرات فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی در کتاب سرخ شکل گرفته است.

سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی درباره مرده پرستی

اُرُد هرگز نمی میرد

انسانیت به ما می گوید ، ارزش دیگران را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید. حکیم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند. حکیم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)

تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست. حکیم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)

آزادی همگان را پاس بداریم. حکیم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)

فیلسوف ,حکیم ,اُرُد ,زنده ,مرده ,اساطیر ,فیلسوف حکیم ,حکیم اُرُد ,اُرُد بزرگ ,می کنند ,بزرگ خراسانی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

لوازم خانگی افراکالا kooperk آشپز ایرانی 2020lashyab watchfree روز نگاران im iman feejetder lighluseche مطالب اینترنتی